GmbH alapítás

A GmbH alapításnak számos előnye van. A vállalkozással egyidejűleg lehetőség nyílik autóvásárlásra, kereskedésre, szolgáltatások nyújtására. Mindenképpen fontos, hogy a költségek nagy része leírhatók, mint az üzemanyag, a biztosítás és más költségek.

GmbH-ként egy jogi személyt jegyezhetünk, amelyhez személyek kapcsolódnak meghatározott tőkerésszel. A vállalkozás jellemzője, hogy a társaság nincs személyesen a GmbH kötelezettségéhez kötve, a felmerülő kötelezettségekhez csak a GmbH vagyona vehető figyelembe.

A GmbH alapítás törvényileg meghatározott. Az alapítás feltétele a vállalkozási szerződés megkötése. Ez egy vagy több jogi illetve természetes személy által kerül megkötésre és közjegyző által hitelesítve kell lennie. A német cégalapításhoz nem szükséges ügyvéd, elég a közjegyző, aki hitelesíti a szerződést, így sok pénzt spórolhatunk az ügyvédi díj elhagyásával. A szerződés tartalmazza többek között a GmbH szabályzatát. A szabályzatnak tartalmaznia kell a vállalkozást, a székhelyet, a vállalkozás tárgyát, alaptőkéjét és az alapbetétek összegét. Az alapbetétek minimális mértéke 25.000 € lehet. A szerződés létrejövetele után nem marad más hátra, mint a GmbH regisztrálása a cégbíróságnál. Fontos megemlíteni, hogy a GmbH törvényileg meghatározottan egy vagy több vállalkozás vezetővel kell rendelkezzen.

A GmbH általánosságban a leginkább alkalmazott, a legkedveltebb cégalapítási forma külföldi alapítók számára. Fontos előnye, hogy a cég tőkével vállal garanciát és nem a magánvagyonnal. A GmbH alaptőkéje el kell, hogy érje a 25.000 eurós nagyságot. Ebből az összegből 12.500 €-t be kell fizetni. A vállalkozó alapbetétei minimum 100 € kell, hogy legyen. Az alap betét mértékétől függően alakul a vállalatban való részesedés is. Mivel a GmbH jogi személy, ezért az állampolgárság nem játszik szerepet az alapításnál. Lehetőség van egyszemélyes GmbH alapításnak is. Ebben az esetben a 25.000 tőkét teljes mértékben be kell fizetni vagy pedig a nem befizetett rész után garanciát kell vállalni.
A szerződést közjegyző jelenlétében kell megkötni és minden alapítónak alá kell írnia a dokumentumot. Ajánlatos a szerződés kötés esetében egy tanácsadó segítségének kérése vagy legalábbis a vele való konzultáció. A cégvezető képviseli a céget és köt üzleteket. Lehetőség van egy cégvezető kinevezésére, ha egyszemélyes GmbH a cég, akkor az alapító tag is lehet a cégvezető. Külföldi vezető esetén szükséges a tartózkodási engedély megszerzése, ha az üzleteket Németországban szeretné megkötni.
Az GmbH üzleti leveleinek meghatározott adatokat kell tartalmazniuk, mint például a székhelycímet és a cégvezető nevét.
A GmbH alapításában egy vagy több ember is részt vehet. A szerződés tartalmát érdemes alaposan átgondolni, mivel nem egyszerű a módosítása. A cégvezetők száma a szerződésben nem meghatározott. A kinevezett cégvezető bármikor visszahívható, de bizonyos feltételekhez is köthető.
A GmbH alapításnál a következőket kell figyelembe venni:
- mi az alapítandó cég célja és helyszéke
- fontos meghatározni a cég nevét
- az alap tőkebefizetést
A GmbH minden törvényileg megfelelő célért alapítható.

Az elő GmbH még nem jogi személy, a vállalatvezető által képviselheti magát a jogi dolgokban, szabályokban részt vehet. Az elő GmbH tehát üzleteket is köthet. Amint később megalakul a GmbH, a cégbíróság felveszi a cégjegyzékbe a jogok és kötelezettségek a megalakult cégbe.